logo text en

Other Languages

aren

Log in

4 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy5 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy6 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy8 copy copy copy copy12 copy11 copy

Pegawai dari Jabatan Keselamatan Jalan Raya Pulau Pinang menyampaikan ceramah keselamatan jalan raya di Sekolah Kebangsaan Guar Perahu di hadapan lebih 100 orang pelajar. Ceramah ini adalah sebahagian dari aktiviti Hari Keselamatan Jalan Raya sekolah berkenaan.

Hot Topic