logo text en

Other Languages

aren

Log in

slot 1A Capslot 2A  slot 3A
JKJR Negeri Perlis dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis telah menjayakan Pelaksanaan Program Bimbingan Guru untuk pengajaran & pembelajaran (PDP) Keselamatan Jalan Raya dalam bahasa malaysia peringkat sekolah rendah (Modul DeGuru PKJR) Kumpulan 1 pada 24 hingga 26 April 2018 bertempat di Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Perlis.


Hot Topic