logo text

Bahasa Lain

aren

Log Masuk

Log Masuk

Laman Utama

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN MEMBUAT DAN MEMBEKAL WINDBREAKER BAGI TUJUAN AKTIVITI ADVOKASI AKTIVITI KESELAMATAN JALAN RAYA

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang

Bidang

Sub Bidang

Pecahan Sub Bidang

02 08 04

PERABOT, PERALATAN PEJABAT, HIASAN DALAMAN DAN DOMESTIK

PAKAIAN DAN KELENGKAPAN

PAKAIAN KESELAMATAN, KELENGKAPAN DAN AKSESORI

TARIKH MULA TAWARAN : 24/07/2019
TARIKH TUTUP TAWARAN : 31/07/2019
TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

lokasi

Negeri

SELANGOR

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

Topik Terhangat