Laman Utama

JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

 

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN MEMBUAT DAN MEMBEKAL BEG REFLECTOR UNTUK TUJUAN ADVOKASI KESELAMATAN JALAN RAYA

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang

Bidang

Sub Bidang

Pecahan Sub Bidang

02 08

03

PERABOT, PERALATAN PEJABAT, HIASAN DALAMAN DAN DOMESTIK

PAKAIAN DAN KELENGKAPAN

BAGASI DAN BEG DARI KULIT/ PVC/KANVAS/KAIN/NYLON/PLASTIK/LOGAM/DLL

TARIKH MULA TAWARAN : 16/08/2019 TARIKH TUTUP TAWARAN : 23/08/2019 TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

lokasi

Negeri

SELANGOR

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.