Laman Utama

“Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia bersetuju memperakukan Kod Pembekal 17/25 (Ultimate Print Sdn. Bhd.) bagi sebut harga ini dengan tawaran harga sebanyak RM37,997.50 kerana telah memenuhi spesifikasi, melepasi semua peringkat penilaian dan menawarkan harga di dalam Anggaran Jabatan”.