Program - Advokasi KJR
Tempat - Kilang CIMA
Tarikh - 19.11.2019 (Selasa)
Anggota - 3 Orang
Tetamu- 50 Orang
EJtkcmCUUAEEOFD