Program - Ceramah KJR di Kilang CIMA, Bukit Ketri
Tempat - Dewan Kilang CIMA
Tarikh - 19.11.2019 (Selasa)
Anggota - 3 Orang
Tetamu- 50 Orang
EJtkV4KUwAEAtlZ