KBS1 

Ceramah KJR sempena Klinik Cub Prix KBS Negeri Perlis telah berjaya di sampaikan bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra, Kangar
pada 28 April 2018 @Sabtu. Peserta terdiri daripada belia berumur dari linggungan 13 tahun hingga 25 tahun.