KANGAR - Satu Mesyuarat Majlis Keselamatan Jalan Raya Negeri Perlis telah berjaya dilaksanakan pada 7 Ogos 2017 bertempat di Bilik Harumanis, Aras 2, Kompleks Dewan Undangan Negeri Perlis. Mesyuarat pada kali ini telah di pengerusikan oleh YB Puan Asmaiza binti Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perlis yang telah mengambil alih tugas YB Dato' Haji Sabry bin Haji Ahmad.

772017