Program - Pameran KJR Sempena Hari Keusahawanan 2019
Tempat - SK Lubuk Sireh
Tarikh - 13.11.2019 (Rabu)
Anggota - 3 Orang
Tetamu- 150 Orang
EJPMImsUcAEYhDG