Program UN Road Safety Week @UNGRSW "Save Lives#Slow Down" 
di Institut Latihan Perindustrian , Kangar, Perlis pada 8 Mei 2017.

Diantara pengisian program adalah seperti berikut:-

  • Ceramah KJR
  • Mengedar Risalah KJR
  • Menandatangani Kain Rentang
  • Memberi Khidmat Nasihat KJR
852017