2 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy1 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy3 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy4 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy5 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy6 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy7 copy copy copy copy copy copy8 copy copy copy copy copy copy9 copy copy copy copy copy copy copy copy10 copy copy copy copy11 copy copy copy copy12 copy copy

Jabatan Keselamatan Jalan Raya (JKJR) Pulau Pinang telah diberikan tugas menyelia program tukar minyak enjin motosikal yang dikendalikan oleh pelatih Pusat Giat Mara Bukit Mertajam. Pertukaran minyak ini adalah secara percuma bagi komuniti setempat.