Jabatan Keselamatan Jalan Raya Negeri Selangor telah memenuhi undangan mengadakan pameran keselamatan jalan raya daripada SGS (Malaysia) Sdn Bhd bertempat di cawangan Kota Kemuning hari ini bermula jam 2:00 petang hingga 5:00 petang.

SGSKK 1SGSKK 2SGSKK 3