logo text

Bahasa Lain

aren

Log Masuk

Log Masuk


#WDoR2018 #RoadshaveStory

Hari Memperingati Mangsa Kemalangan Jalan Raya Sedunia
18 NOVEMBER 2018 (AHAD)

SEJARAH
Melalui Resolusi Hari Sedunia 60/5, Pertubuhan
Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah bersetuju untuk
menjadikan hari Ahad Minggu Ketiga Bulan November setiap tahun sebagai Hari Memperingati Mangsa Kemalangan Jalan Raya Sedunia.

Secara amnya, telah mula disambut pada 26 Oktober
2005.Di Malaysia, mula disambut pada 16 November 2014,
di seluruh negara.

TEMA
Pada tahun ini, tema yang digunakan adalah “ROADS HAVE STORIES”
ataupun “JALAN RAYA ADA KISAHNYA”.

Sambutan hari ini adalah selaras dengan Tonggak 2
di dalam Pelan Keselamatan Jalan Raya Malaysia
2014 – 2020 : “Mobiliti dan Jalan Raya Yang Lebih Selamat”.

Marilah bersama-sama menjadikan jalan raya kita lebih selamat untuk semua.
Keselamatan jalan raya tanggungjawab bersama.

Pandu Cermat, Sampai Selamat.

Topik Terhangat