logo text

Bahasa Lain

aren

Log Masuk

Log Masuk

Pengumuman

Pengumuman Rasmi.

PERKHIDMATAN MEMBUAT DAN MEMBEKAL BEG REFLECTOR UNTUK TUJUAN ADVOKASI KESELAMATAN JALAN RAYA

JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

 

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN MEMBUAT DAN MEMBEKAL BEG REFLECTOR UNTUK TUJUAN ADVOKASI KESELAMATAN JALAN RAYA

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang

Bidang

Sub Bidang

Pecahan Sub Bidang

02 08

03

PERABOT, PERALATAN PEJABAT, HIASAN DALAMAN DAN DOMESTIK

PAKAIAN DAN KELENGKAPAN

BAGASI DAN BEG DARI KULIT/ PVC/KANVAS/KAIN/NYLON/PLASTIK/LOGAM/DLL

TARIKH MULA TAWARAN : 16/08/2019 TARIKH TUTUP TAWARAN : 23/08/2019 TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

lokasi

Negeri

SELANGOR

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

Kajian Indeks Keterlibatan Penjawat Awam 2018

Topik Terhangat