Survey Persepsi KKJRPersepsi Pengguna

Pihak JKJR sedang menjalankan kajian bagi mengenal pasti persepsi dan penilaian terhadap program dan kempen keselamatan jalan raya di Malaysia.

Mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi borang kaji selidik dengan mengimbas QR code tertera atau dengan klik link di bawah.
Hasil kajian akan digunakan untuk tujuan penambahbaikan
keselamatan jalan raya di Malaysia.

Terima Kasih.

Klik pautan berikut: http://survey.jkjr.gov.my/isurvey/index.php/358372?lang=ms