logo text

Bahasa Lain

aren

Log Masuk

Log Masuk

tender


 • JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

  KENYATAAN TAWARAN

  Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut: 

  KETERANGAN TAWARAN : MEMBEKAL DAN MENGEDAR TOPI KELEDAR DAN JAKET PEMANTUL CAHAYA DEWASA DAN KANAK-KANAK SEBAGAI BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM) MODUL PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) KE TASKA DAN PRASEKOLAH, SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH

  JENIS TAWARAN : Terbuka 

  KOD BIDANG :


  KOD BIDANGBIDANG SUB BIDANG PECAHAN SUB BIDANG 
  09 02 01 BAHAN BINAAN DAN PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA/PERABOT JALAN RAYA


  TARIKH MULA TAWARAN : 27/06/2019
  TARIKH TUTUP TAWARAN : 18/07/2019
  TEMPOH SAH LAKU : 90
  LOKALITI :
  lokasi

   Negeri
   Semua Negeri
  Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

Topik Terhangat