JAWATANKUASA PEMANDU LAMAN WEB

Ahli;

 1. TIMBALAN KETUA PENGARAH (TKP) - PENGERUSI
 2. PENGARAH DASAR DAN PEMANTAUAN P(DP)
 3. PENGARAH BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN P(BKP)
 4. PENGARAH BAHAGIAN PERLAKSANAAN PROGRAM DAN PROJEK P(PL)
 5. PENASIHAT UNDANG-UNDANG (PUU)
 6. PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM (PRO)
 7. PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (PPTM) - URUSETIA
 8. JURUTEKNIK KOMPUTER (JTK) - URUSETIA

JAWATANKUASA KANDUNGAN LAMAN WEB

Ahli;

 1. PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM (PRO) - PENGERUSI
 2. PENOLONG PENGARAH BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN PP(BKP) 1
 3. PENOLONG PENGARAH BAHAGIAN PERLAKSANAAN PROGRAM DAN PROJEK PP(PL) 1
 4. PENOLONG PENGARAH DASAR DAN PEMANTAUAN PP(DP) 1
 5. PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (PPTM) - URUSETIA
 6. JURUTEKNIK KOMPUTER (JTK) - URUSETIA.

JAWATANKUASA TEKNIKAL LAMAN WEB

Ahli;

 1. PENOLONG PENGARAH BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN P(BKP) - PENGERUSI
 2. PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (PPTM) - URUSETIA
 3. JURUTEKNIK KOMPUTER (JTK) - URUSETIA