FUNGSI

 1. Pengurusan Sumber Manusia, Perjawatan dan Perkhidmatan
 2. Pengurusan Pentadbiran Am
 3. Pengurusan Kewangan dan Belanjawan
 4. Pembangunan Organisasi dan Kerjaya
 5. Pengurusan Tatatertib dan Kenaikan Pangkat
 6. Pengurusan Aset, Stok dan Stor
 7. Pengurusan Perolehan, Tender dan Sebutharga
 8. Perhubungan Awam dan Pengurusan Pelanggan
 9. Pengurusan Teknologi Maklumat
 10. Pengurusan Keselamatan
 11. Pengurusan Mesyuarat Peringkat Jabatan dan Kementerian


Carta Organisasi BKP BM BI 03022020