Visi

Ke Arah Sifar Kematian Kemalangan Jalan Raya

Misi

  1. Mengurangkan kadar kematian akibat kemalangan jalan raya melalui libat urus pendidikan, advokasi, intervensi dan hebahan media mengenai keselamatan jalan raya;
  2. Memperkasakan Program keselamatan jalan raya bagi meningkatkan kesedaran pengguna jalan raya; dan
  3. Membudayakan keselamtan jalan raya dalam kalangan masyarakat.

Objektif

Sebagai agensi yang bertanggungjawab menjalankan program advokasi dan pendidikan keselamatan jalan raya.