logo text

Bahasa Lain

aren

Log Masuk

Log Masuk

FUNGSI:

  1. Merangka dasar dan polisi-polisi berkaitan keselamatan jalan raya
  2. Menyediakan, melaksana dan memantau Pelan Keselamatan Jalan Raya Malaysia
  3. Merancang strategi untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya Malaysia
  4. Merancang kempen media untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan orang ramai mengenai Keselamatan Jalan Raya Malaysia
  5. Memantau pelaksanaan program-program dan inisiatif-inisiatif keselamatan jalan raya
  6. Menilai keberkesanan program-program dan inisiatif-inisiatif keselamatan jalan raya
  7. Penyelarasan pelaksanaan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya di sekolah, program warden trafik dan kelab Keselamatan Jalan Raya

191219 BDI

Topik Terhangat