PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2012

Bil.

Elemen Piagam Pelanggan

Pencapaian

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

1

Melaksanakan kempen advokasi keselamatan jalan raya di seluruh negeri sekurang-kurangnya sekali pada setiap minggu.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2

Menyelaras Majlis Pelancaran Kempen Keselamatan Jalan Raya Peringkat Kebangsaan untuk perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Cina pada setiap tahun.

100%

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

3

Menyelaras Mesyuarat Agung Majlis Keselamatan Jalan Raya Malaysia sekali dalam setahun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

4

Memberi maklum balas terhadap aduan awam dalam tempoh 3 hari bekerja.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%