logo text

Bahasa Lain

aren

Log Masuk

Log Masuk


JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut: 

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN MEMBUAT DAN MEMBEKAL MASKOT PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR)

JENIS TAWARAN : Terbuka 

KOD BIDANG :


KOD BIDANGBIDANG SUB BIDANG PECAHAN SUB BIDANG 
22 24 01 PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN MENJAHIT DAN BAIK PULIH MENJAHIT PAKAIAN DAN KELENGKAPAN
22 24 02 PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN MENJAHIT DAN BAIK PULIH MENJAHIT BUKAN PAKAIAN


TARIKH MULA TAWARAN : 15/07/2019
TARIKH TUTUP TAWARAN : 23/07/2019
TEMPOH SAH LAKU : 90
LOKALITI :
lokasi

 Negeri
 SELANGOR
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

Topik Terhangat