JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut: 

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN MEREKA BENTUK GRAFIK, MENCETAK, MEMASANG DAN MENURUNKAN IKLAN MESEJ ADVOKASI PADA PAPAN TANDA (BILLBOARD) UNTUK KEMPEN KESELAMATAN JALAN RAYA BULAN NOVEMBER 2019

JENIS TAWARAN : Terbuka 

KOD BIDANG :


KOD BIDANGBIDANG SUB BIDANG PECAHAN SUB BIDANG 
22 20 03 PERKHIDMATAN EDITORIAL, REKABENTUK GRAFIK, SENI HALUS DAN HARTA INTELEK BILL BOARD


TARIKH MULA TAWARAN : 25/09/2019
TARIKH TUTUP TAWARAN : 02/10/2019
TEMPOH SAH LAKU : 90
LOKALITI :
lokasi

 Negeri
 SELANGOR
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.
FaLang translation system by Faboba