logo text

Bahasa Lain

aren

Log Masuk

Log Masuk


JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut: 

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MEMBEKAL STANDEE ICON PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR)

JENIS TAWARAN : Terbuka 

KOD BIDANG :


KOD BIDANGBIDANG SUB BIDANG PECAHAN SUB BIDANG 
01 04 01 PENERBITAN DAN PENYIARAN PAPAN TANDA DAN AKSESORI PAPAN TANDA DAN AKSESORI


TARIKH MULA TAWARAN : 16/07/2019
TARIKH TUTUP TAWARAN : 19/07/2019
TEMPOH SAH LAKU : 90
LOKALITI :
lokasi


 Negeri
 SELANGOR
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

Topik Terhangat