logo text

Bahasa Lain

aren

Log Masuk

Log Masuk


JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut: 

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN PENYEDIAAN VIDEO KEMPEN MEDIA KESELAMATAN JALAN RAYA TAHUN 2019

JENIS TAWARAN : Terbuka 

KOD BIDANG :


KOD BIDANGBIDANG SUB BIDANG PECAHAN SUB BIDANG 
22 13 02 PERKHIDMATAN KESENIAN, HIBURAN DAN PELANCONGAN RAKAMAN
22 13 03 PERKHIDMATAN KESENIAN, HIBURAN DAN PELANCONGAN FOTOGRAFI
22 13 04 PERKHIDMATAN KESENIAN, HIBURAN DAN PELANCONGAN AUDIO VISUAL


TARIKH MULA TAWARAN : 10/05/2019
TARIKH TUTUP TAWARAN : 17/05/2019
TEMPOH SAH LAKU : 90
LOKALITI :
lokasi

 Negeri
 SELANGOR
 WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA


Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

Topik Terhangat