logo text

Bahasa Lain

aren

Log Masuk

Log Masuk


JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut: 

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN PERCETAKAN DAN PENGEDARAN BUKU PANDUAN GURU (BPG) DAN BEKALAN PEMACU PENA BAGI MODUL PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA SEKOLAH RENDAH

JENIS TAWARAN : Terbuka 

KOD BIDANG :


KOD BIDANGBIDANG SUB BIDANG PECAHAN SUB BIDANG 
22 16 01 PERKHIDMATAN PERCETAKAN (DIKHAS KEPADA SYARIKAT 100% BUMIPUTERA) MENCETAK BUKU, MAJALAH, LAPORAN AKHBARYA


TARIKH MULA TAWARAN : 01/07/2019
TARIKH TUTUP TAWARAN : 22/07/2019
TEMPOH SAH LAKU : 90
LOKALITI :
lokasi

 Negeri
Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

Topik Terhangat