logo text

Bahasa Lain

aren

Log Masuk

Log Masuk


JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut: 

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN PROMOSI #JOMKLIK KESELAMATAN JALAN RAYA 2019 DI MEDIA ELETRONIK DAN MEDIA SOSIAL

JENIS TAWARAN : Terbuka 

KOD BIDANG :


KOD BIDANGBIDANG SUB BIDANG PECAHAN SUB BIDANG 
01 01 03 PENERBITAN DAN PENYIARAN PENERBITAN PENERBITAN ELEKTRONIK ATAS TALIAN
22 20 01 PERKHIDMATAN EDITORIAL, REKABENTUK GRAFIK, SENI HALUS DAN HARTA INTELEK MEDIA ELEKTRONIK (TIDAK TERMASUK KERJA PERCETAKAN)
22 20 09 PERKHIDMATAN EDITORIAL, REKABENTUK GRAFIK, SENI HALUS DAN HARTA INTELEK LAIN-LAIN MEDIA PENGIKLANAN


TARIKH MULA TAWARAN : 11/05/2019
TARIKH TUTUP TAWARAN : 21/05/2019
TEMPOH SAH LAKU : 90
LOKALITI :
lokasi

 Negeri
 SELANGOR
 WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
Pembekal yang berminat adalah diwajibkan hadir ke sesi lawatan tapak dan taklimat pada ketetapan berikut:

Perincian Taklimat

 Perihal Tarikh/ Masa  Lokasi  Pegawai Penyelaras  Kehadiran Maksima 
 Taklimat Sebut Harga Perkhidmatan Promosi Media #JomKlik Keselamatan Jalan Raya  14/05/2019
10:00 am
 Bilik Mesyuarat Kejara,
Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia,
Galeria PjH,
Aras 3, Jalan P4W,
Persiaran Perdana,
Presint 4,
PUTRAJAYA,
62100
PUTRAJAYA,
WILAYAH
PERSEKUTUAN
PUTRAJAYA
 Puan Nurlailatul
Qamar binti Zulkiffle
 2


Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

Topik Terhangat