logo text

Bahasa Lain

aren

Log Masuk

Log Masuk


JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut: 

KETERANGAN TAWARAN : PEROLEHAN PERKHIDMATAN MEMBUAT DAN MEMBEKAL BEG REFLECTOR DAN WINDBREAKER BAGI TUJUAN AKTIVITI ADVOKASI

JENIS TAWARAN : Terbuka 

KOD BIDANG :


KOD BIDANGBIDANG SUB BIDANG PECAHAN SUB BIDANG 
02 08 01 PERABOT, PERALATAN PEJABAT, HIASAN DALAMAN DAN DOMESTIK PAKAIAN DAN KELENGKAPAN PAKAIAN
02 08 03 PERABOT, PERALATAN PEJABAT, HIASAN DALAMAN DAN DOMESTIK PAKAIAN DAN KELENGKAPAN BAGASI DAN BEG DARI KULIT/PVC/KANVAS/KAIN/NYLON/ PLASTIK/LOGAM/DLL


TARIKH MULA TAWARAN : 23/05/2019
TARIKH TUTUP TAWARAN : 30/05/2019
TEMPOH SAH LAKU : 90
LOKALITI :
lokasi

 Negeri
 WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
 SELANGOR
Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

Topik Terhangat