logo text

Bahasa Lain

aren

Log Masuk

Log Masuk

 
JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : PEROLEHAN BEKALAN TONER JABATAN KESELAMATAN JALAN RAYA (JKJR) BAGI TEMPOH 21 BULAN

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang

02 06 01

PERALATAN PEJABAT, HIASAN DALAMAN DAN DOMESTIK

BEKALAN PEJABAT DAN ALATULIS

ALATULIS (TIDAK TERMASUK BORANG DANSEMUA JENIS KERTAS)


TARIKH MULA TAWARAN
: 11/03/2019

TARIKH TUTUP TAWARAN : 18/03/2019

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

Location Level : State

Location


Perincian Zon

Negeri


Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

Topik Terhangat