Sebut Harga Bekalan Toner Jabatan Keselamatan Jalan Raya Bagi Tempoh Dua (2) Tahun

“Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia bersetuju memperakukan Kod Pembekal 41/52 (Geo Bild (M) Sdn. Bhd.) bagi sebut harga ini dengan tawaran harga sebanyak RM124,960 dengan tempoh bekalan selama dua (2) tahun kerana telah memenuhi spesifikasi penilaian serta menawarkan harga di dalam Anggaran Jabatan”.