logo text

Bahasa Lain

aren

Log Masuk

Log Masuk


JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGEDAR BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM) MODUL PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR)

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :


KOD BIDANGBIDANG SUB BIDANG PECAHAN SUB BIDANG 
020401 PERABOT,PERALATAN PEJABAT,HIASAN DALAMAN DAN DOMESTIK PERALATAN DAN PERKAKAS DOMESTIK PERALATAN DAN PERKAKAS DOMESTIK(TERMASUK BARANG-BARANG YANG TIDAK LEKAT DI BADAN)


TARIKH MULA TAWARAN : 01/04/2019
TARIKH TUTUP TAWARAN : 08/04/2019
TEMPOH SAH LAKU : 90
LOKALITI :
lokasi

 Negeri
 SELANGOR
 WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA


Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

Topik Terhangat