logo text

Bahasa Lain

aren

Log Masuk

Log Masuk

JABATAN KESELAMATAN JALANRAYA IBU PEJABAT

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN MEMBEKAL MASKOT DAN PERCETAKAN STANDEE IKON PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR)

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

 Kod Bidang Bidang Sub Bidang  Pecahan Sub Bidang 
 010301  PENERBITAN DAN PENYIARAN  PERALATAN PENERBITAN/PERCETAKAN  PERALATAN PERCETAKAN SERTA AKSESORI
 222401  PERKHIDMATAN  PERKHIDMATAN MENJAHIT DAN BAIK PULIH  MENJAHIT PAKAIAN DAN KELENGKAPAN
 222402  PERKHIDMATAN  PERKHIDMATAN MENJAHIT DAN BAIK PULIH  MENJAHIT BUKAN PAKAIAN

TARIKH MULA TAWARAN : 12/04/2019
TARIKH TUTUP TAWARAN : 19/04/2019
TEMPOH SAH LAKU : 90
LOKALITI :

Lokasi

Negeri 
NEGERI SEMBILAN
SELANGOR
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

Topik Terhangat