logo text

Bahasa Lain

aren

Log Masuk

Log Masuk

JABATAN KESELAMATAN JALAN RAYA


KENYATAAN TAWARAN


Sebut harga adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dengan Kod Bidang Pendaftaran yang berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi perkhidmatan perunding seperti berikut:-

 

No. Tawaran  & Sebutharga

Tajuk

Tawaran

Kod Bidang Pendftaran


Tarikh, Masa & Tempat Taklimat


Tarikh dan Waktu Tutup Sebutharga


No. Tawaran:


JKJR/ SH/ K/ 2018/ 001


Sebut Harga Perolehan Perkhidmatan Pelantikan Perunding Secara Sebut Harga Terbuka Untuk Kajian Keberkesanan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) Sekolah Menengah (Pre & Post)

340105 – Kajian Pemasaran dan PenyelidikanTiada

26 Disember 2017

(Selasa)


SEBELUM

12.00 tengahari


(Tarikh Pembentangan Kertas Cadangan pada 27 Disember 2017)

  1. Dokumen Sebut Harga boleh dimuat turun daripada laman web rasmi Jabatan Keselamatan Jalan Raya (JKJR); www.jkjr.gov.my (Klik di sini untuk muat turun)

  1. Dokumen sebutharga yang lengkap berserta dengan Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dan Kementerian Kewangan Malaysia hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, Galeria Pjh, Aras 3, Jalan P4W, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya pada atau sebelum 26 Disember 2017 (Selasa) jam 12.00 tengah hari.

  1. Tawaran sebut harga yang diserahkan selepas 12.00 tengah hari pada tarikh tutup sebut harga tidak akan diterima atau dipertimbangkan oleh pihak JKJR.  

  1. Dokumen Sebut Harga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada:-


Bahagian Khidmat Pengurusan
Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia
Galeria Pjh, Aras 3, Jalan P4W
Persiaran Perdana, Presint 4

62100, Putrajaya

Topik Terhangat